شاهزاده گرجستان

گیورگی باگراتیونی شاهزاده کوچولوی گرجستان و ولیعهد کشور می باشد. آخرین پادشاهانی که بر گرجستان حکومت می کردند، از دودمان باگراتیونی بودند. بعد از الحاق گرجستان به روسیه، نظام پادشاهی در این کشور منحل شد با اینحال هنوز طرفداران نظام سطنتی در کشور فعال هستند. 
گیورگی باگراتیونی გიორგი ბაგრატიონი متولد 27 سپتامبر سال 2011 و از نوادگان پادشاهان باگراتیونی می باشد. مراسم غسل تعمید و نامگذاری شاهزاده گیورگی در تاریخ 3 نوامبر 2013 میلادی، توسط ایلیای دوم، در کلیسای شهر متسختا برگزار شد. ایلیا مراسم غسل تعمید او را سلطنتی یا رویال توصیف نموده است و او را بعنوان شاهزاده برسمیت شناخته است.
در حال حاضر حزب حامی نظام سلطنتی در پارلمان گرجستان فاقد کرسی می باشد.

نظرات