دستفروشی در تفلیس ممنوع می شود

شهرداری تفلیس اعلام کرده است که بزودی دستفروشی بجز در محلهای خاص و معین ممنوع می شود.
مکانهای خاصی که  دستفروشان مجاز به عرضه محصولات خود در آنها خواهند بود در این محلها اعلام شده اند: نزدیک ایستگاه راه آهن، دینامو ارنا، ایستگاه مترو دیدوبه، بازارهای ایسانی و سمگوری.
شهرداری اعلام کرده است که بدنبال مذاکره با انجمن بازار، توافق شده است که این انجمن ظرف مدت 6 ماه، امکانات لازم برای دستفروشان را در محلهای مذکور فراهم آورد.
در هفته های اخیر گزارشهای متعددی از برخورد ماموران شهرداری با دستفروشان منتشر شده است و از جمله در اطراف مترو مرجانشویلی دستفروشان امکان کسب و کار را از دست داده اند.

نظرات