حدود 2 هزار کودک در خیابانهای گرجستان زندگی میکنند

تعداد کودکانی که در خیابانهای شهرهای گرجستان زندگی می کنند نزدیک به 2 هزار نفر می باشد.
اکا ژوانیا مدیر سازمان ورلد ویژن در گرجستان با اشاره به آمار کودکان خیابان در کشور اعلام می کند که فقط 800 کودک از خدمات توانبخشی دولت و نیز سازمانهای غیردولتی برخوردار می باشند.
سازمان چشم انداز جهان یا ورولد ویژن World Vision یک سازمان مسیحی خیریه در سطح جهان است که در گرجستان نیز دفتر دارد.

نظرات