مرگ 4 کارگر معدن در تقیبولی

روز سه شنبه 10 می 4 کارگر در معدن تقیبولی ტყიბული جان باختند. گزارشها حاکی از آن است که اجساد این قربانیان به گورستان کوتائیسی انتقال یافته است.
علت این حادثه سقوط بالابر معدن اعلام شده است.

نظرات