مدرسه اروپایی در گرجستان

مدرسه اروپایی در تفلیس از سپتامبر سال آینده آغاز به کار می کند. این مدرسه که وابسته به اتحادیه می باشد دانش آموزان را بر اساس ارزشها و آرمانهای اتحادیه اروپا تربیت می کند.
یوهانس هان کمیسر گسترش اتحادیه اروپا روز جمعه 6 می خبر تاسیس مدرسه اروپایی در گرجستان را طی یک کنفرانس رسانه ای با حضور گیورگی کویریکاشویلی اعلام کرد. نخست وزیر گرجستان نیز در این کنفرانس گفت تاسیس مدرسه اروپایی موجب بالارفتن کیفیت آموزش در کشور می گردد.
مدرسه اروپایی در مقطع دبیرستان دانش آموز می پذیرد. زبان تحصیل در مدرسه اروپایی انگلیسی خواهد بود و دانش اموزان فرصت خواهند داشت تا زبانهای دیگر اروپایی را نیز فرا بگیرند.
در حال حاضر مدارس کشورهای اروپایی از قبیل مدرسه آلمانی، فرانسوی و غیر در تفلیس دایر هستند.

نظرات