قانون کنترل دخانیات به تصویب پارلمان رسید


قفقازستان - پارلمان گرجستان قانون کنترل دخانیات را تصویب کرد. مصرف کنندگان و شرکتهای تولید و توزیع سیگار بزودی با محدودیتهای فراوانی مواجه خواهند شد.

رسانه های گرجستان اعلام کرده اند که لوایح مرتبط به قانون کنترل دخانیات به تصویب پارلمان رسیده است و بزودی قانون جدید کنترل دخانیات اجرا خواهد شد. بر اساس قانون جدید:
- از 1 می سال 2018 مصرف سیگار در کلیه اماکن بسته ممنوع خواهد شد. اماکن بسته، مکانهایی را در بر می گیرد که بیش از 50 درصد آن دیوارکشی شده اند. منازل مسکونی، درمانگاههای اعصاب و روان، ندامتگاهها و کازینو ها مشمول اماکن بسته در این قانون نخواهند بود.
- مصرف سیگار تنها در سیگار-بار ها مجاز خواهد بود. سیگار-بار ها باید برای فعالیت مجوز مخصوصی داشته باشند و حق فروش مواد غذایی را نخواهند داشت.
- از 1 می 2018 تبلیغ سیگار و سایر مواد دخانی ممنوع خواهد بود. در فیلمهایی که استعمال سیگار نمایش داده می شود، تبلیغ ضد دخانیات در ابتدای نمایش الزامی خواهد بود.
با تصویب قانون جدید می توان گفت بهشت سیگاری ها در گرجستان ماههای پایان عمر خود را می گذراند.

نظرات

ارسال یک نظر