آلودگی هوا در تفلیس

قفقازستان - تفلیس شهری است بادخیز با بارندگی فراوان (بویژه در فصلهای بهار و پاییز) که از وسط آن روخانه ای پرآب عبور می کند اما اینجا هم باید مراقب باشید و نفسهای عمیق نکشید. هوای تفلیس آلوده است.
برای تعیین میزان آلودگی هوا در شهر تفلیس، داده های زیادی در اختیار عموم قرار نمی گیرد. سه ایستگاه سنجش آلودگی هوا در شهر وجود دارد که در اختیار دولت می باشند و هر از چندی گزارشهایی بر پایه داده های این ایستگاهها منتشر می شود. همین میزان اطلاعات این نکته را بخوبی آشکار می سازد که هوای شهر لااقل در برخی از روزهای سال بسیار آلوده است و نفس کشیدن در این شهر خطرناک است.

نظرات