تعداد گردشگران ایرانی بیش از گردشگران اروپایی

سازمان گردشگری گرجستان، آمار تعداد مسافران خارجی در کشور طی 4 ماه اول سال جاری میلادی را منتشر کرده است. در این دوره 66 هزار ایرانی به گرجستان مسافرت کردند، این در حالی است که تعداد مسافران از کل اروپا 65 هزار نفر بوده است.
اکثر بازدید کنندگان از گرجستان، اتباع کشورهای همسایه هستند. مقایسه تعداد بازدیدکنندگان در 4 ماه اول سال جاری با دوره مشابه در سال قبل نشان میدهد که تعداد بازدید کنندگان ایرانی 227.3 درصد رشد ولی بازدید کنندگان ترکیه ای 15.5 درصد کاهش داشته است.
بسیاری از تحلیل گران، لغو روادید از سوی گرجستان و نیز انتشار اخبار منفی راجع ترکیه را در افزایش مسافرت ایرانیان به گرجستان موثر ارزیابی می کنند.

نظرات

  1. اوج ورود گردشگران اروپایی به گرجستان در تابستان ودر هنگام کریسمس برای تفریحات زمستانی در مناطقی مانند گودایوری است ....که قطعا گردشگران اروپایی چند برابر ایرانی ها می شود...

    پاسخحذف

ارسال یک نظر