پرواز روزانه زاگرس بین تفلیس و تهران

شرکت هواپیمایی زاگرس تعداد پروازهای هفتگی بین تهران و تفلیس را افزایش داده است و از این پس این شرکت هر روز بین دوشهر پرواز انجام می دهد.
تا پیش از 17 می جاری، زاگرس دو پرواز در هفته بین تهران و تفلیس برقرار کرده بود که اکنون به هفت پرواز افزایش یافته است.
هواپیماهای A320 و MD-80 در این مسیر مسافران را جابجا خواهند کرد.
شرکت هواپیمایی تابان نیز هر روز (بغیر از شنبه ها) بین تهران و تفلیس پرواز خواهد داشت.

نظرات