بناهای تاریخی را تغییرکاربری داده‌اند یا فروخته‌اند

رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران می گوید بعد از انقلاب بناهای تاریخی را تغییرکاربری داده‌اند یا فروخته‌اند.
زهرا احمدی پور در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا درباره این‌که بنیاد مستضعفان کاخ رضاشاهی گچسر را 15 میلیارد تومان فروخته است و ادعای مالکیت بر کاخ سعدآباد و نیاوران را نیز دارد، ارزیابی شما از این مسائل چیست ؟ و چه واکنشی به اقدام بنیاد نشان خواهید داد؟ عنوان کرد: درمورد این واگذاری باید گفت بنیاد مستضعفان مالکیت این ملک را داشته است و به همین دلیل نمی‌توان ورود کرد.
او خاطرنشان کرد: اما در حال حاضر قدمت تاریخی این بناها است که باید حفظ و حراست شوند.
رئیس سازمان میراث فرهنگی یادآور شد: آنچه باعث نگرانی ما شده این است که بعد از انقلاب اسلامی اکثر این بناها تغییرکاربری داده‌اند و یا فروخته شده‌اند.

نظرات