دستگیری افراد مظنون به قتل در خیابان جاواخشویلی

امروز وزارت کشور گرجستان اعلام کرد که سه نفر در ارتباط با قتل در خیابان جاواخشویلی در تفلیس دستگیر شده اند.
روز 3 می جاری در پی یک درگیری مسلحانه در خیابان جاواخشویلی، پیکر نیمه جان فردی در خودروی شخصی بدست آمد. فرد مجروح پس از انتقال به بیمارستان در گذشت. بعد از این حادثه، پلیس در صحنه حادثه 5 گلوله و 13 پوکه بدست آورد.
پلیس گرجستان اعلام کرده است که دو نفر در تفلیس و یک نفر در سارپی در ارتباط با این جنایت دستگیر شده اند. پلیس احتمال میدهد که این جنایت با برنامه ریزی قبلی انجام شده است.

نظرات