تابان شنبه ها پرواز نمی کند

شرکت هواپیمایی تابان اعلام کرده است که از 22 می جاری تا ماه سپتامبر هر روز بغیر از شنبه ها بین شهرهای تفلیس و تهران پرواز خواهد داشت.
در دین یهودی روز شنبه یا شبات کار کردن ممنوع است. مشخص نیست که آیا پارتنرهای یهودی تابان در گرجستان روز شنبه را از برنامه های پرواز حذف کرده اند یا به دلیل دیگری این روز مستثنی شده است.

نظرات