اعزام دختران کم سن و سال به خارج از کشور برای تن فروشی

گزارش سالانه 2017 وزارت خارجه امریکا درباره قاچاق انسان در ایران می گوید که زنان و دختران کم سن و سال ایرانی توسط باندهای قاچاق برای تن‌فروشی اجباری به دوبی و کردستان عراق برده می‌شوند.
در گزارش مزبور آمده است: گروههای سازمان یافته از زنان، پسران و دختران ایرانی برای قاچاق جنسی در ایران، افغانستان، منطقه کردستان عراق، پاکستان، امارات متحده عربی و اروپا استفاده می کنند. دختران ایرانی بین سنهای 13 و 17 برای فروش در خارج از ایران مورد هدف قاچاقچیان[انسان] قرار می گیرند؛ دختران جوانتر مجبور به ارائه خدمات خانگی می شوند تا زمانی که قاچاقچیشان آنها را در سن مناسب برای قاچاق جنسی بداند. در سال 2016 گزارشی از افزایش زنان جوان ایرانی روسپی در دبی مطرح بود؛ برخی از این زنان ممکن است قربانیان قاچاق[انسان] بوده اند. از سال 2009 تا 2015 انتقال دختران از و از طریق ایران به دیگر کشورهای خلیج فارس برای سوءاستفاده جنسی افزایش داشته است. دختران ایرانی موضوع قاچاق جنسی در فاحشه خانه های منطقه کردستان عراق و به ویژه در سلیمانیه بودند و در برخی موارد سوءاستفاده از آنها توسط شبکه های قاچاق[انسان] ایرانی تسهیل شده بودند.
در سال جاری ، قفقازستان گزارشی در مورد فحشاء ایرانیان در گرجستان منتشر کرد که بازتاب وسیعی در شبکه های اجتماعی پیدا کرد. علی رغم همه این واقعیتها، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است: جمهوری اسلامی ایران، تحت لوای اصول و آموزه‌های اسلامی، از یکی از مترقی‌ترین قوانین اساسی و موضوعه در زمینه حمایت از شان و کرامت انسان برخوردار است و مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب قانون "مبارزه با قاچاق انسان" برای تمامی اشکال و صور این پدیده، مجازات‌هایی را پیش‌بینی و به تصویب رسانده است.
بطور کلی مقامات جمهوری اسلامی در انکار واقعیات، گستاخی بینظیری دارند بطوریکه وجود زندانیان سیاسی در کشور را نیز انکار می کنند و در برخی اظهارات ایران را آزادترین کشور دنیا اعلام می کنند.

نظرات