اروپا سالانه به هر گرجی 100 لاری کمک می کند

سفیر اتحادیه اروپا می گوید گرجستان در ازای هر فرد گرجستانی سالانه 100 لاری کمک مالی دریافت می کند.
یوهانس هرمان در باتومی به خبرنگاران گفت: اروپا سالانه 300 میلیون لاری به گرجستان کمک مالی اهدا می کند، همچنین وامهای متعددی از سوی اروپا به گرجستان اعطاء میشود. اینها یعنی به ازای هر فرد گرجستانی سالانه 100 لاری پرداخت می شود.
یوهانس هرمان برای شرکت در 14 امین کنفرانس باتومی با عنوان راه اروپایی گرجستان به این شهر سفر کرده است.
در کنفرانس مورد اشاره مقامات ارشد گرجستان از جمله گیورگی مارگولاشویلی درباره اشغال خاک کشور از سوی روسیه سخنانی ایراد کردند.

نظرات