کسری تجاری گرجستان به 2.3 میلیارد دلار رسید

مرکز آمار گرجستان تراز تجاری کشور برای 6 ماهه اول سال 2017 را منتشرکرد.
ارزش صادرات گرجستان از ابتدای ما ژانویه تا پایان جون سال جاری میلادی، 1.2 میلیارد دلار و ارزش واردات در همین دوره 3.58 میلیارد دلار بوده است. بنابراین شکاف تجاری به حدود 2.3 میلیارد دلار رسیده است.
در دوره مذکور نسبت به دوره مشابه در سال قبل، صادرات کشور 31.8 درصد و واردات 8.6 درصد رشد داشته است.

نظرات