ایرانی ها خود را دار می زنند


 رایج ترین شیوه خودکشی در ایران حلق آویز کردن است . 

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد: در سال گذشته 52 درصد شیوه خودکشی‌ها حلق آویز، 17 درصد مسمومیت با سم، 7 درصد دارویی، 6 درصد سلاح گرم، 6.5 درصد سوختگی و 4 درصد سقوط از بلندی بوده است.
مهر از احمد شجاعی نقل می کند: متأسفانه سال گذشته به دلیل رسانه‌ای شدن آمار خودکشی‌ها شاهد افزایش خودکشی در اردیبهشت بودیم.
بنظر می رسد اشاره شجاعی به رسانه ای شدن اخبار مربوط به خودکشی زوجها باشد. در یک دوره زمانی گزارش شد که تعدادی از زوجها به اتفاق خود را حلق آویز کرده اند.

نظرات