پست‌ها

نمایش پست‌ها از August, 2017

هم اندیشی درباره اعمال محدودیتهای بیشتر بر ایرانیان گرجستان

تنش در روابط جمهوری اسلامی و امریکا بالا گرفته است. این شرایط بطور قطع بر وضعیت ایرانیان مقیم گرجستان نیز تاثیر گذار خواهد بود و بنابراین باید هرچه سریعتر درباره آن چاره اندیشی کرد.

نظام جمهوری اسلامی به پایان خط رسیده است

تصویر
رضا ترابزادگان از فعالان سیاسی-مدنی مقیم ایران می گوید نارضایتی از وضع سیاسی موجود به همه مناطق ایران سرایت کرده است و بزودی شاهد خیزش های جسته و گریخته بیشتر مردم در سراسر ایران خواهیم بود.