خبرگزاری فارس و انقلاب رز در گرجستان

قفقازستان - خبرگزاری فارسی بتازگی مطلبی را منتشر کرده است تحت عنوان: انقلاب های ساختگی توسط غرب (مطالعه موردی سه کشور گرجستان، اوکراین و قرقیزستان)
این مطلب حاوی مقاله پژوهشی 19 صفحه ای است که در سال 94 خورشیدی توسط مسعود پور فرد و ابوالحسن توفيقيان تهیه شده است. این پژوهشگران وابسته به دستگاه خامنه ای در مقاله مزبور به بررسی اوضاع اجتماعی و سیاسی سه کشور در آستانه انقلاب می پردازند و ادعا می کنند که غرب توانست با نفوذ در حرکتهای مردمی انقلابهای مزبور را به نفع خود مصادره نماید. انتشار این مقاله در خبرگزاری فارس بدین لحاظ مهم است که برای نخستین بار یک تریبون وابسته به سپاه پاسداران به ریشه های این انقلابهای مردمی اقبال نشان میدهد.
در ماه مارس سال 2016، پاسدار رحیم یعقوبی مدعی شد که انقلاب رز حاصل رخنه و نفوذ فکری و فرهنگی غرب بود بدون آنکه اشاره به زمینه های اجتماعی این تحول داشته باشد. اما در مقاله تازه انتشار یافته از سوی خبرگزاری فارس، به بن بست سياسی و فساد گسترده بعنوان زمينه های شكل گيری انقلاب اشاره شده است و انقلاب رز گرجستان چنین روایت می شود:

گرجستان به لحاظ موقعيت سوق الجيشي مناسب، در معادلات بين المللی، نقطه حساسی به حساب ميآيد. قرار گرفتن در منطقه شمال رشته كوه قفقاز، همسايگي با چچن و اشراف بر سواحل دريای سياه، در اختيار داشتن بنادر مهمی همچون سوپسا قرهباغ، و... از جمله ويژگيهايی است كه به گرجستان اهميت بين المللی داده است. در انتخابات پارلمانی نوامبر 2003 ،دو ائتلاف به رقابت پرداختند: يكی، «ائتلاف گرجستان نو» به رهبری ادوارد شوارد نادزه، و ديگری، «ائتلاف تروئيكای گرجستان» شامل ميخائيل ساكاشويلی، زوراب ژوانيا و نينو بورجانادزه كه به مثلث قدرت گرجستان شهرت يافته اند. در كوران رقابت انتخاباتی، بنياد سوروس، پيروزی ائتلاف تروئيكا را پيشاپيش اعلام نمود. اما پس از انتخابات، نتايج شمارش آرا بر پيروزی «ائتلاف گرجستان نو» دلالت ميكرد. با اعلام نتايج اوليه انتخابات، ائتلاف تروئيكای گرجستان به نتيجه انتخابات اعتراض نمود و دولت را متهم به تقلب در انتخابات كرد. ائتلاف تروئيكای گرجستان، كه نتوانستند اكثريت آراي پارلمان را به دست بياورند، هواداران خود را به مبارزه منفی و نافرمانی مدنی فرا خواندند. جنبشی به نام «كامارا»، توانست پانزده هزار نفر از گروههای مخالف و معترض به نتيجه انتخابات را در پايتخت سازماندهی نمايد. آنان چند روز در مقابل ساختمانهای دولتی از جمله رياست جمهوری، تجمع نمودند و مردم را به مخالفت فرا خوانده و به پليس و ارتش گرجستان شاخه های گل رز اهدا ميكردند. رئيس شورای امنيت گرجستان نيز، به علت نافرمانی از كار بركنار شد. در روز افتتاح پارلمان اين كشور، و در حالی كه رهبر ائتلاف گرجستان نو؛ يعني شوارد نادزه مشغول سخنرانی بود، مخالفان به رهبری ساكاشويلی، بدون مقاومت پليس وارد پارلمان شدند و اجازه ندادند «ائتلاف گرجستانِ نو» قدرت را در دست بگيرد. شوارد نازه ناگزير از ترك پارلمان شد، و سرانجام با موافقت مقامات روسی، شوارد نادزه مجبور به استعفا شد و خانم نينو بورجانادزه به عنوان رئيس جمهور موقت، زمام امور را در دست گرفت و انقلاب گل رز به پيروزی رسيد.

آیا انقلاب آینده مردم ایران نیز رنگی خواهد بود؟
آگاهی از تحلیل های ارائه شده توسط پژوهشگران وابسته به دستگاه خامنه ای و مورد اعتماد سپاه پاسداران از این نظر اهمیت دارد که سپاه خود را نهادی میداند پاسدار آرمانهای انقلاب اسلامی. از نگاه یک مبارز سیاسی این یعنی سرکوب حرکتهای مردمی در ایران برعهده این نهاد می باشد بنابراین نوع نگرش این نهاد بر نحوه سرکوب و پاسخ به مطالبات جامعه تاثیر مستقیم دارد. جمهوری اسلامی بیش از یک دهه است که از بروز انقلابی رنگی در ایران به وحشت افتاده است از اینرو با تقسیم وظایف بین جناحهای حکومت، سپاه نقش سرکوب و باند موسوم به اصلاح طلب نقش هدایت و مدیریت این انقلاب احتمالی را برعهده گرفته اند اما واقعیت این است که دو پژوهشگر مزبور نیز از زمینه مهمی برای شکل گیری انقلابهای رنگین غافل بوده اند.
نظامهای برآمده از اتحاد شوروی به نوعی خلع ایدئولوژیک مبتلا بودند. این نظامها ایدئولوژی کمونیسم را پس زده بودند اما جایگزینی برای آن ارائه نمیدادند بنابراین فاقد نهادهای سرکوبگری بودند که با تکیه بر مبانی ایدئوژیک ریختن خون مردم را مباح و گاه ثواب می دانند. بعلاوه رهبران این کشورها یا لااقل رهبر گرجستان در آن دوران علاقه یا اراده ای برای مقابله خونین با مردم نداشتند. ادوارد شواردنادزه در اواخر عمر خود به این موضوع اشاره کرد که فرمانی برای شلیک بسوی مردم صادر نکرده بود و مایل نبود با خون ریزی قدرت خود را حفظ کند.
بدون شک، تلاش برای وقوع یک انقلاب رنگی در نظامهای خونریز و ایدئولوژیک راهکاری برای فروپاشی اینگونه سیستمها نمی باشد. چاره دیگری وجود دارد که در مجال این نوشتار نیست.

نظرات