اعمال تعرفه گمرکی برای صادرات کالا به آبخازیا

گمرگ آبخازیا اعلام کرد که برای ورود کالا از گرجستان به این منطقه تعرفه وضع خواهد کرد.
به کانال تلگرامی اخبار گرجستان بپیوندید 
بسلان تسویناریا رئیس اداره گمرک آبخازیا اعلام کرد که در مرز با گرجستان واحد گمرک تاسیس خواهد شد و ورود کالا به این منطقه با اعمال تعرفه گمرکی و پس از ثبت میسر خواهد بود. او از مقامات اوستیای جنوبی نیز درخواست کرد که در مرز با گرجستان اداره گمرک مستقر نمایند.
بر اساس اسناد بین المللی آبخازیا و اوستیای جنوبی بخشی از خاک گرجستان می باشند اما این دو جمهوری اعلام استقلال کرده اند که از سوی تفلیس مورد قبول قرار نگرفته است.

نظرات