جامعه گرجستان خشن و تهاجمی است

در پی حوادث ناگوار مرتبط با نزاع  بین دانش اموزان در تفلیس ، گیورگی مارگولاشویلی ضمن اظهار تسلیت، جامعه گرجستان را خشن و تهاجمی توصیف کرد.
به کانال تلگرامی اخبار گرجستان بپیوندید
رئیس جمهور گرجستان اظهار داشت: من به کل جامعه تسلیت می گویم. ما براستی تکان خوردیم و وحشت کردیم. متاسفانه ما جامعه ای خشن و تهاجمی هستیم.
گیورگی مارگولاشویلی از شهروندان و بوِیژه جوانان درخواست کرد که نسبت به رفتار خود محتاط باشند و  ابراز امیدواری کرد که دیگر چنین حوادثی اتفاق نیفتند.
در نزاع  بین نوچوانان دانش آموز در تفلیس یکنفر جان خود را از دست داد و نوجوانی دیگر در بیمارستان بستری شد.

نظرات