عملیات ویژه پلیس گرجستان و بازرسی از شهروندان

نیروی انتظامی گرجستان عملیات گسترده ای را در سراسر کشور از جمله در تفلیس آغاز کرده است که طی آن رهگذران و خودروها مورد بازرسی قرار می گیرند.

به گزارش وزارت کشور گرجستان از روز 22 دسامبر تاکنون بیش از 36 هزار نفر مورد تجسس و بازرسی قرار گرفته اند و 69 نفر دستگیر شده اند. وزارت کشور گرجستان توضیحی درباره علت آغاز این عملیات در این موقع سال نداده است و تنها هدف عملیات را پیشگیری از جرایم اعلام کرده است.
اداره دفاع از حقوق شهروندان (آمبودزمن) اعلام کرده است شهروندان در صورت درخواست پلیس برای بازرسی می توانند ضمن رویت کارت شناسایی پلیس، او را ملزم کنند که دوربین همراه خود را روشن کند.
قفقازستان به مهاجرانی که مدارک شناسایی معتبر ندارند توصیه میکند  در روزهای عملیات پلیس، تا حد امکان در معابر عمومی کمترین تردد را داشته باشند.

نظرات