نماینده شورای شهر مستیا از حزب مخالف به قتل رسید

قفقازستان - نماینده شورای شهر مستیا با شلیک چند گلوله به قتل رسید. حادثه حوالی ظهر دوشنبه 25 دسامبر رخ داد. گزارشها حاکی از آن است که مقتول در صدر لیست انتخاباتی حزب حرکت ملی، نیرومندترین سازمان اپوزیسیون گرجستان قرار داشت.
به کانال تلگرامی اخبار گرجستان بپیوندید
وزارت کشور گرجستان خبر قتل و شلیک چند باره گلوله بسوی نماینده شورای شهر مستیا را تائید کرده است. در بیانیه این وزارت، مظنون به ارتکاب قتل با حروف اختصاری م.ن معرفی شده است.
میخیل ساکاشویلی، رئیس جمهور پیشین گرجستان این قتل را حاصل فضای نفرت برانگیز در حکومت کنونی گرجستان دانست. او در صفحه فیسبوک خود اظهار داشت که از این حادثه تکان خورده است و با خانواده و بستگان قربانی ابراز همدردی کرد.
ساکاشویلی که خود از رهبران انقلاب رز بود اکنون یکی از منتقدان سرشناس علیه نظامهای کنونی در گرجستان و اکراین می باشد.

نظرات