جمهوری اسلامی تهدیدی برای اقتصاد آزاد در گرجستان

قفقازستان - جمهوری گرجستان آزادترین اقتصاد منطقه است که از زمان فروپاشی شوروی تاکنون روند کلی تحولات آن بسوی دموکراتیره کردن نظام سیاسی نیز پیشرفت داشته است بطوری که اکنون این کشور الگویی در سطح منطقه محسوب می شود. متاسفانه دو غول آزادی ستیز یعنی جمهوری اسلامی و روسیه کمر همت بسته اند تا نظم این کشور را برهم زنند و سیستمهای فاسدشان را براین سرزمین نیز تحمیل نمایند.
حسین ن. از چهره های شناخته شده ای است که با حمایت سفارت جمهوری اسلامی در گرجستان، شرکتی گردشگری را اداره می کند و از خوان گسترده رانت در نظام اسلامی سهم اندکی نیز به او رسیده است. وی در گفتگو با رسانه ای وابسته به جریان خود میگوید: سفارت جمهوری اسلامی تلاش میکند شرایطی را در گرجستان ایجاد نماید تا هرکسی نتواند وارد هر صنفی بشود. به گفته او حدود یکسال است که تلاش میشود تا لااقل در حوزه گردشگری افراد تنها با داشتن مجوز از دولت بتوانند فعالیت کنند.

در یکسال تلاشی که حسین آقا راجع آن سخن گفته است، سفارت جمهوری اسلامی تنها بازیگر صحنه نبوده است. نشریه کومرسانت وابسته به روسیه، بتاریخ 6 فوریه 2017 گزارشی منتشر کرده است با این عنوان: شرکتهای مسافرتی به نظامی بر پایه مجوز نیاز دارند.
در گزارش مزبور صحبتهای برخی از فعالان گردشگری نقل شده است که از آزادی نظام گردشگری گرجستان ناراضی هستند اما گیورگی چوقووادزه رئیس دپارتمان گردشگری گرجستان ضمن قبول مشکلات موجود، معرفی مجوز برای این حوزه را چاره کار نمی داند.
واقعیت این است که اگر معرفی مجوز و نظارت دولت بر کسب و کارها چاره ساز بود، جمهوری اسلامی اکنون یکی از پیشرفته ترین نظامها در سطح جهان بود زیرا بنابر گزارشهای مستند بین المللی، در کمتر کشوری مانند ایران حکومت تا این اندازه بر کسب و کارها نظارت و اعمال فشار می نماید.
حکومتهایی مانند جمهوری اسلامی از اقتصاد آزاد وحشت دارند و نام دخالت حکومت در فضای کسب و کار را گذاشته اند "سامان دهی" . در نظام به اصطاح سامان یافته آنها توزیع رانت بطور سیستماتیک صورت می گیرد و سرکوب فعالان صنفی نیز با سهولت بیشتری انجام می شود زیرا افراد و شرکتها از ترس لغو مجوز گاه ناچار هستند بهر ساز حکومت برقصند. هر کس در حوزه گردشگری در ایران فعالیت کرده باشد این تجربه را دارد که ماموران نظارتی سازمان گردشگری چه توهین های سخیفی را بار فعالان گردشگری میکنند و هنگام ورودشان به دفاتر گردشگری چقدر رعب وحشت در دل کارکنان ایجاد می نمایند. البته فعالان سایر حوزه های اقتصادی نیز میتوانند تجربیات مشابه را گواهی دهند، تاکید بر حیطه گردشگری جهت اختصار در کلام بوده است.
امروزه جهانیان روزبروز بر کارایی و سلامت نظام اقتصاد آزاد آگاه تر می شوند و حنای دیکتاتوری های مدرن تحت نامهایی مانند داشتن "متولی" یا "سامان دهی" کمرنگ تر می شود. صدها برند جهانی مانند بوکینگ و تریپ ادوایزر، سرویس دهندگان گردشگری را بر پایه نظر گردشگران رتبه بندی میکنند، بسیاری از وبلاگ نویسان خاطرات سفر خود را منتشر میکنند و فضای مجازی با جریان آزاد اطلاعات بهترین راهنما برای گردشگران است که از چه کسانی سرویس بگیرند. گردشگران و سرویس گیرندگان، در فضای آزاد بهترین داور و متولی اصلی امور هستند. در اقتصاد آزاد همه این شانس را دارند که استعدادهای خود را بکار گیرند و بدور از نظارت مافیای حکومتی با خلاقیت و نوآوری به پیشبرد صنعت گردشگری یاری برسانند.
متاسفانه جمهوری اسلامی برای فشار آوردن بر مقامات گرجستان برگه ای نیز در جیب دارد. سالانه صدها هزار گردشگر ایرانی برای اینکه ولو چند روز از جو خفقان حاکم بدور باشند به گرجستان مسافرت می کنند بنابراین وابستگان به سفارت در مقابل مقامات گرجستان این برگه را رو می کنند و از انها درخواست میکنند که برای ادامه این روند زیر بار حرف زور آنها بروند. بعید است گرجستان بعنوان دموکراتیک ترین نظام سیاسی و آزادترین اقتصاد منطقه تسلیم زورگویی های مافیای اقتصادی وابسته به سفارت جمهوری اسلامی بشود با اینجال این از مسئولیت فعالان مستقل نمی کاهد. فعالان اقتصادی مستقل میتوانند ضمن ابراز تشکر و قدردانی از مقامات گرجستان انها را در ادامه راهشان تشویق و ترغیب نمایند و با افشاگری درباره مافیای وابسته به سفارت جمهوری اسلامی نقاب و کراوات مصلحتی را از پیکره پلید نظام رانت خوار بردارند.

نظرات