دومین پسر رئیس جمهور بدنیا آمد

[caption id="attachment_14390" align="aligncenter" width="200"] Photo by S.Modebadze[/caption]

روز 16 ژانویه جاری فرزند جدید رئیس جمهور گرجستان بدنیا آمد.
به کانال تلگرامی اخبار گرجستان بپیوندید
رسانه ها گزارش کرده اند که نوزاد رئیس جمهور پسر می باشد و توما نام گرفته است.
گیورگی مارگولاشویلی و ماکا چیچوا در سپتامیر 2014 بطور رسمی ازدواج کرده اند اما پیش ازدواج دستکم 5 سال زندگی مشترک داشتند.

نظرات