فقط 1 درصد مالیات می پردازید


قفقازستان - دولت گرجستان لایحه ای را تنظیم کرده است که بموجب آن بیزنسهای کوچک تنها یک درصد مالیات خواهند پرداخت. همچین تعریف کسب وکارهای کوچک بگونه ای اصلاح می شود که مشاغل گسترده تری را در بر گیرد.

لایحه جدید در جلسه روز 15 فوریه هیئت دولت معرفی گردید. گیورگی کویریکاشویلی در این جلسه اعلام کرد که در لایحه جدید مالیات کسب وکارهای کوچک از 5 درصد به 1 درصد کاهش خواهد یافت. همچنین کسب و کارهایی که گردش مالی سالانه آنها کمتر از 500 هزار لاری باشد بعنوان کسب و کارهای کوچک شناسایی خواهند شد. در قوانین جاری کسب و کارهای کوچک با گردش مالی زیر 100 هزار لاری تعریف شده اند.
لایحه جدید بخش از برنامه اصلاحی دولت می باشد تحت عنوان "در گرجستان تولید کنید". هدف از اجرای این برنامه تقویت کسب و کارهای کوچک و متوسط نیز افزایش سهم آنها در تولید ناخالص ملی می باشد.

نظرات