دستگیری 13 نفر در رابطه با قاچاق و فروش مواد مخدر

عکس: آرشیو قفقازستان
قفقازستان - وزارت کشور گرجستان در گزارش هفتگی جرایم، از دستگیری 13 نفر به اتهام نگهداری و قاچاق مواد مخدر خبر داده است. پلیس هویت 4 نفر از دستگیرشدگان را ایرانی اعلام کرده است.

در گزارش هفتگی منتشره بتاریخ 16 فوریه جاری از سوی وزارت کشور اعلام شده است که 13 نفر بعلت فعالیتهای مرتبط با قاچاق مواد مخدر دستگیر شده اند. 4 نفر از دستگیرشدگان تبعه دولت جمهوری اسلامی در ایران هستند که از آنها 1.5 کیلوگرم هروئین و مقادیر زیادی داروی متادون کشف گردیده است.
شهروندان ایرانی در رابطه با این جرم ممکن است به هشت تا 20 سال زندان یا به حبس نامحدود محکوم شوند.

نظرات