حمله هواداران کارتولی مارشی به ژورنالیست ها


قفقازستان - هواداران گروه کارتولی مارشی با هجوم به محوله شبکه روستاوی2 خودروی یک ژورنالیست را محاصره کردند و یک خبرنگار را نیز مجروح نمودند. این اقدام در پی اظهارات یک ژورنالیست درباره حضرت عیسی در شبکه روستاوی2 صورت گرفت که بنابر نظر کارتولی کارشی توهین به پیامبر محسوب میشد.

بعد از ظهر دوشنبه 19 مارس جاری، عده ای وارد محوطه ساختمان شبکه روستاوی2 شدند. این افراد خودروی حامل گیورگی گابونیا را محاصره کردند و با ناسزاگویی او را تهدید می کردند. داویت ارادزه گزارشگر ورزشی این شبکه نیز که در محوطه حضور داشت مورد ضرب و شتم این گروه قرار گرفت بطوریکه صورت او خونین گردید و در بیمارستان بستری شد. بنابر اظهار نیکا گوارمیا مدیر روستاوی2، عده دیگری از ژورنالیستهای این شبکه نیز در طی این تهاجم مجروح شدند.
گیورگی گابونیا روز یکشنبه از شبکه روستاوی 2 گفته بود: بنظرم عیسی اشتباه بزرگی مرتکب شده بود که برای موعظه به اسرائیل رفت. اگر او به آجارا میرفت درخت تکی پیدا نمیشد تا او را به صلیب بکشند.
محتوای کلی برنامه تلویزیونی مزبور ربطی به مذهب نداشت بلکه انتقاد به بیدزینا ایوانشویلی نخست وزیر سابق و میلیاردر معروف بود که به باور برخی درختان را از ریشه درمیاورد و در ملک شخصی خود میکارد. با اینحال گروه کارتولی مارشی اظهارات گیورگی گابونیا را توهین به حضرت عیسی تلقی می کند و در بیانیه ای از گیورگی گابونیا میخواهد که عذرخواهی نماید.
نیکا گوارمیا مدیر شبکه روستاوی2 اعلام کرد که این شبکه گیورگی گابولیا را مقصر میداند زیرا با اظهارات خود موجب آزار باورمندان به مسیح شده است. او بر اینکه نکته تاکید کرد که منظور از باورمندان کسانی نیستند که به این شبکه هجوم بردند و اعمال خشونت نمودند.


نظرات