پیش بینی توفان شدید در تفلیس


قفقازستان - روزهای 9 و 10 مارس جاری شهر تفلیس در حالت هشدار قرار دارد. احتمال وزش توفان شدید وجود دارد. شهرداری تفلیس از مردم خواسته است که نکات ایمنی را راعایت نمایند.

بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی، در تاریخ 9 مارس بر سرعت وزش باد در تفلیس افزوده میشود بطوریکه در 10 مارس احتمال دارد سرعت باد از 100 کیلومتر در ساعت بالاتر برود. در صورت وقوع این پیش بینی درختها از ریشه کنده می‌شوند و خرابیهای گسترده ایجاد می‌شود.
شهرداری تفلیس از مردم خواسته است که در صورت بروز توفان از درختها و ساختمانها فاصله بگیرند و مراقب باشند که اشیاء جابجا شده بر اثر وزش باد به بدن آنها اصابت نکند.
تفلیس شهری بادخیز است و بویژه در فصل بهار احتمال وزش بادهای شدید و توفان در این شهر وجود دارد.

نظرات