گشتهای امر به معروف در تفلیس علیه خارجی ها


قفقازستان - از نیمه دوم ماه فوریه سال جاری حضور گروههای خارجی ستیز در تفلیس افزایش چشمگیری یافته است. این ماموران خودخوانده که اغلب یونیفرمهای خاصی برتن دارند در خیابانهایی گشت زنی می کنند که محل تردد توریستهای خارجی است. شواهد حاکی از آن است که فعالیت این گروههای سازمانه یافته علیه گردشگران و مهاجران مسلمان می باشد.

کارتولی مارشی ქართული მარში نام گروهی است که در سال 2017 با برگزاری تظاهرات گسترده خیابانی در تفلیس توجه رسانه های بین المللی را نیز بخود جلب نمود. اینها در تجمعات خود نمادهای مذهب ارتودکس را به همراه دارند. اگر سری به صفحات انها در شبکه های مجازی بزنید خواهید دید که آشکارا علیه مهاجران مسلمان شعار میدهند و حضور آنها در جامعه را موجب ترویج فساد و فحشاء معرفی میکنند.
سندرو برگادزه رهبر کارتولی مارشی در گفتگو با نشریه لیبرالی تائید میکند که این گروه نیروهای گشتی ویژه برای مبارزه با فحشاء و خلاف در خیابانهای لسلیدزه، آقماشانبلی و میدان رز تشکیل داده است. به گفته او این ماموران خودخوانده دارای دوربین و امکاناتی هستند که میتواند برای جمع آوری مدرک علیه خلافکاران و اقدام پلیس بکار گرفته شوند. برگادزه همچنین اعلام کرده است که گروه آنها در صدد تشکیل یک حزب سیاسی است و برای بدست اوردن کرسی های پارلمان و کابینه دولت تلاش خواهد کرد.
وزارت کشور گرجستان به کارتولی مارشی هشدار داده است که هرگونه تلاش برای ایجاد نیروهای گشتی خودخوانده با برخورد قاطع پلیس همراه خواهد بود.

نظرات