پست‌ها

نمایش پست‌ها از May, 2018

عذرخواهی وزیر کشور گرجستان از معترضان

مهاجرت به گرجستان سخت تر می شود

دیدار وزیر دفاع گرجستان با دبیر شورای امنیت ملی اسرائیل

قانون کنترل دخانیات به اجرا در میاید