قانون کنترل دخانیات به اجرا در میاید


قفقازستان - از امروز 1 می 2018، قانون کنترل دخانیات در سراسر گرجستان به اجرا در می آید.
از این پس مصرف سیگار و استفاده از قلیان در کلیه اماکن بسته ممنوع می باشد. اماکن بسته، مکانهایی را در بر می گیرد که بیش از 50 درصد آن دیوارکشی شده اند. منازل مسکونی، درمانگاههای اعصاب و روان، ندامتگاهها و کازینو ها مشمول اماکن بسته نخواهند بود.
مصرف سیگار الکترونیک نیز مشمول ممنوعیت می باشد.
مصرف سیگار در سیگار-بار ها مجاز است. سیگار-بار ها باید برای فعالیت مجوز مخصوص داشته باشند و حق فروش مواد غذایی را ندارند.
شرکتها و سایر اشخاص حقوقی که قانون کنترل دخانیات را نقض کنند بار اول 500 لاری و برای بار دوم 1000 لاری جریمه خواهند شد. رقم جریمه برای اشخاص حقیقی بار اول 50 لاری و بار دوم 100 لاری می باشد.

نظرات