دیدار وزیر دفاع گرجستان با دبیر شورای امنیت ملی اسرائیل


قفقازستان - لوان ایزوریا وزیر دفاع گرجستان که به اسرائیل سفر کرده است با دبیر شورای امنیت ملی این کشور دیدار و گفتگو داشت. دو طرف درباره امنیت و ثبات در منطقه با یکدیگر تبادل نظر نمودند.

به گزارش سایت وزارت دفاع گرجستان، لوان ایزوریا به مئیر بن شبات گفت که همکاری بین گرجستان و اسرائیل باید تا حد ممکن تقویت شود. در این دیدار موضوع سفر وزیر دفاع اسرائیل از گرجستان نیز مطرح گردید.
لوان ایزوریا در سفر به اسرائیل با همتای خود آویگدور لیبرمان نیز دیدار کرد. توافقنامه همکاری های دفاعی به امضاء هر دو وزیر دفاع رسید.

نظرات