درآمد ماهانه بیش از یک پنجم مردم گرجستان کمتر از 83 لاری است

قفقازستان - آخرین گزارش سازمان یونیسف حاکی از آن است که طی سالهای اخیر فقر و بیکاری در گرجستان گسترش یافته است. بر پایه این گزارش، 21.7 درصد از جمعیت کشور درامد ماهانه ای کمتر از 82.80 لاری دارند و 27.6 درصد کودکان در خانواده هایی با کمتر از این سطح درامد سرانه زندگی میکنند.
سازمان كمك به كودكان يونيسف، كه سازمانى است وابسته به سازمان ملل متحد، برآورد مى‌كند كه بيش از يك ميليارد دختر و پسر در جهان در فقر زندگی میکنند. طبق گزارش سالانه يونيسف در باره وضعيت كودكان در جهان تقريبا از هر دو كودك در اين دنيا يك كودك محروم از وسايل پايه‌اى زندگى است و  محروم است از آب پاكيزه، غذاى كافى و مراقبتهاى پزشكى.
نشریه جورجیا تودی نکاتی از گزارش 2017 سازمان یونیسف در مورد کشور گرجستان را برگزیده است بر پایه این گزارش:
- فقر در کشور گسترش یافته است. کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و افزایش قیمت ها نمایانگر افزایش فقر می باشد.
- تعرفه های بهداشت و درمان افزایش یافته است و خرید دارو همچنان مهمترین بخش از هزینه های بهداشتی-درمانی است.
- در خانواده های فقیر از 10 کودک 3 تا 5 ساله، 6 کودک به کتابهای کودکان دسترسی ندارند.
- در خانواده های فقیر از هر پنج نوجوان در سنین 15 تا 18 سال یکنفر ترک تحصیل می نماید.

نظرات