انحلال وزارت امور پناهندگان در گرجستان


قفقازستان - ماموکا باختادزاه نخست وزیر جدید گرجستان اعلام کرد که وزارت مهاجرت و امور پناهندگان منحل خواهد شد.

بر اساس اعلام نخست وزیر 14 وزارتخانه موجود در کشور به 11 وزارتخانه کاهش خواهد یافت. وزارت فرهنگ و ورزش در وزارت آموزش و علوم ادغام می شود، وزارت اصلاح و تربیت نیز در وزارت دادگستری ادغام می گردد. وزارت مهاجرت و پناهندگی منحل می شود و وظایف آن بین سه وزارتخانه تقسیم میگردد که عبارتند از: وزارت زیرساخت و توسعه منطقه ای، وزارت کشور و وزارت بهداشت.

نظرات