پست‌ها

نمایش پست‌ها از December, 2018

چگونه مشکلات مرزی را به حداقل برسانیم؟

گردشگران ایرانی چقدر در گرجستان خرج میکنند؟

دستمزد 1.7 میلیون لاری برای خوانندگان

گرجستان باید تنبیه شود

گفتگوی تلفنی بین سالومه زورابیشویلی و مایک پومپئو

جنجال رسانه ای تحت عنوان ممانعت از ورود ایرانیان به گرجستان