دستمزد 1.7 میلیون لاری برای خوانندگان

قفقازستان - شهرداری تفلیس 1 میلیون و 700 هزار لاری پاداش برای خوانندگان کنسرت عمومی در مراسم سال نو درنظر گرفته است. این رقم که از محل بودجه عمومی پرداخت خواهد شد مورد اعتراض نمایندگان شورای شهر قرار گرفته است.

به کانال تلگرامی اخبار گرجستان بپیوندید 
لوان خابیشویلی نماینده شورای شهر تفلیس ضمن اعلام خبر مربوط به رقم مزبور میگوید ما در وضعیتی به خوانندگان یک میلیون , هفتصد هزار لاری خواهیم پرداخت که 10 هزار کودک گرسنه هستند و با این رقم میتوانیم برای 4 هزار نفر از اقشار آسیب پذیر بمدت یکسال خوراک تهیه کنیم.
برخی از منابع مدعی شده اند که خوانندگان دعوت شده برای مراسم سال نو از حامیان سالومه زورابیشویلی در انتخابات اخیر بوده اند.

نظرات