گفتگوی تلفنی بین سالومه زورابیشویلی و مایک پومپئو


مایک پومپئو وزیر امور خارجه امریکا طی تماسی تلفنی با سالومه زورابیشویلی انتخاب او را به مقام ریاست حمهوری گرجستان تبریک گفت و ابراز امیدورای کرد که رئیس جمهور جدید گرجستان بزودی از امریکا دیدار نماید.
به گزارش واحد رسانه ای دفتر سالومه زورابیشویلی ، وزیر امور خارجه امریکا  اعلام کرد  که از تمامیت ارضی و استقلال گرجستان جمایت میماند.

نظرات