پست‌ها

نمایش پست‌ها از ژانویه, ۲۰۱۹

گرجستان در لیست کشورهای دارای بدترین نظام آموزشی

اکثر مردم گرجستان میگویند بیکار هستند

ساکاشویلی: ظرف 72 ساعت گرجستان را آزاد میکنم

رئیس فدراسیون کشتی گرجستان دستگیر شد

سازمان گردشگری گرجستان وضعیت کشور را ایمن اعلام کرد

شیوع بیماری سرخک در گرجستان

مواظب از گرجستان رسیده ها باشید

دستفروشی در سرما

پیش از تصمیم به اقامت در گرجستان به این 16 نکته توجه کنید

پنج میلیارد دلار از ثروت مردم ایران سر از گرجستان درآورده است

ایرانیان در صدر متقاضیان پناهندگی از گرجستان

ماجرای ویزای سه ماهه گرجستان چیست؟

معاینه فنی خودرو الزامی است