پست‌ها

نمایش پست‌ها از January, 2019

گرجستان در لیست کشورهای دارای بدترین نظام آموزشی

اکثر مردم گرجستان میگویند بیکار هستند

ساکاشویلی: ظرف 72 ساعت گرجستان را آزاد میکنم

رئیس فدراسیون کشتی گرجستان دستگیر شد

سازمان گردشگری گرجستان وضعیت کشور را ایمن اعلام کرد

شیوع بیماری سرخک در گرجستان

مواظب از گرجستان رسیده ها باشید

دستفروشی در سرما

پیش از تصمیم به اقامت در گرجستان به این 16 نکته توجه کنید

پنج میلیارد دلار از ثروت مردم ایران سر از گرجستان درآورده است

ایرانیان در صدر متقاضیان پناهندگی از گرجستان

ماجرای ویزای سه ماهه گرجستان چیست؟

معاینه فنی خودرو الزامی است