معاینه فنی خودرو الزامی است

قفقازستان - از  تاریخ 1 ژانویه 2019 معاینه فنی برای خودروها در گرجستان الزامی شده است.
بر اساس اعلام وزارت اقتصاد و توسعه پایدار گرجستان، مهلت انجام معاینه فنی برای خودروها به تاریخ صدور گواهی ثبت خودرو بستگی دارد. بعنوان مثال اگر گواهی ثبت در تاریخ 1 اکتبر 2013 صادر شده باشد مهلت انجام معاینه فنی تا تاریخ 1 اکتبر 2019 می باشد.
هزینه انجام معاینه فنی برای خودروهای سواری 60 لاری، برای مینی بوس و خودروهای سنگین 100 لاری اعلام شده است.
جهت آگاهی از جدول زمانبندی و مراکز معاینه فنی می توانید به وبسایت www.pti.ge مراجعه یا با شماره تفلن 1484 تماس حاصل نمایید.

نظرات