پنج میلیارد دلار از ثروت مردم ایران سر از گرجستان درآورده است

قفقازستان - خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگوید ایرانیان 5 میلیارد دلار در گرجستان سرمایه گذاری کرده اند. برای درک اهمیت این رقم، یادآوری می شود که کل تولید ناخالص ملی گرجستان حدود 3.5 میلیارد دلار می باشد.
احسان رفاهی خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گزارشی تحت عنوان "درباره پيامدهاي منفي خريد ملک و اقامت در گرجستان" اعلام میکند که ایرانیان 5 میلیارد دلار در این کشور سرمایه گذاری کرده است. این در حالی است که بر اساس گزارش تریدینگ اکونومیکس، کل تولید ناخالص ملی گرجستان در فصل دوم سال 2018 رقم  9537.90  میلیون لاری یا معادل حدود 3.5 میلیارد دلار بوده است. 
گزارش احسان رفاهی در انتهاء این پست باز نشر شده است. بنظر می رسد گزارشگر تلاش میکند تا هدر رفتن سرمایه های مردم ایران در کشوری که به سوء رفتار با ایرانیان شهرت پیدا کرده است را به گردن دلالهای ملک و شبکه های ماهواره ای بیندازد. واضح است که انتقال 5 میلیارد دلار ثروت مردم ایران به کشوری با سطح اقتصاد گرجستان جز از طریق شبکه های مالی سازمان یافته و وابسته به حکومت امکان پذیر نیست.  بعلاوه گویا آقای رفاهی فراموش کرده اند یا مطلع نیستند که چه کسانی شعار دبی دوم را بر زبانها انداخته اند و مردم را به خرید ملک و سرمایه گذاری در این کشور تشویق نموده اند. برای اطلاع از این موضوع کافی است نگاهی به رسانه های داخل ایران در سالهای 2016 و 2017 بیندازیم. نظرات