دستفروشی در سرما

قفقازستان - در  تفلیس دستفروشی در خیابانهای پر تردد توریستی ممنوع است از این رو ممکن است برخی از گردشگران چندان متوجه فراگیر بودن آن نشوند. 
در این روزهای زمستانی، سزمای هوا نیز مانع از  حضور دستفروشان در خیابانها نشده است.  
چند عکس تازه  و جالب از دستفروشان :سرما باعث نشده نوازندگان خیابانی هم به منزل بروند :


نظرات