رئیس فدراسیون کشتی گرجستان دستگیر شد

قفقازستان - رئیس فدراسیون کشتی گرجستان بازداشت شده است. فیلمی از او منتشر شده است که با میله ای فلزی به یک کشتی گیر ضربه وارد میکند و صورت او را خونین مینماید. این کشتی گیر رئیس فدراسیون را به فساد متهم کرده بود.
روز 22 ژانویه جاری، وزارت کشور گرجستان اعلام کرد بر اساس بازجویی های انجام شده مشخص شده است که  گگا تاماز گگشیدزه رئیس فدراسیون کشتی گرجستان هنگام برگزاری مسابقات قهرمانی اروپا در قصر ورزش علیه زوراب داتوناشویلی خشونت فیزیکی اعمال کرده است. 
زوراب داتوناشویلی به خبرنگاران گفته است که درگیری بین او و رئیس فدراسیون مربوط به  سال 2018 میشود و اینکه او به عزل و نصبهای ناعادلانه در فدراسیون اعتراض کرده است. وی همچین مدعی شده است که در فدراسیون فساد وجود دارد.
فیلم درگیری گگشیدزه با داتوناشویلی : نظرات