اکثر مردم گرجستان میگویند بیکار هستند

قفقازستان - در یک نظرسنجی جدید در گرجستان، 62 درصد پاسخ دهندگان گفته اند که شاغل نیستند.
این نظر سنجی از سوی موسسه دموکراتیک ملی NDI در بازه زمانی 6 تا 20 دسامبر سال 2018 میلادی (16 تا 30 دی ماه) در میان 2 هزار و 205 نفر از شهروندان گرجستان در سراسر این کشور برگزار شده است .
به گزارش شبکه روستاوی2، یکی از پرسشهای نظرسنجی این بوده است که آیا شاغل هستید. 62 درصد پاسخ منفی داده اند و 37 درصد پاسخ مثبت.
طبق این نظر سنجی، بیکاری ، فقر و افزایش قیمت از سال 2009 میلادی تا به حال از عمده مشکلات شهروندان گرجستانی به شمار می رود. 51 درصد از شرکت کنندگان در این نظر سنجی بیکاری خود و اعضای خانواده ، 38 درصد فقر و 37 درصد نیز افزایش قیمت ها را مشکل اصلی جامعه گرجستان عنوان کردند . 
 اغلب شرکت کنندگان در این نظر سنجی بر این باور هستند که در 10 سال اخیر جرم و جنایت در گرجستان افزایش یافته است . 43 درصد از شرکت کنندگان در این نظر سنجی عقیده دارند ، شرایط فعلی گرجستان از نظر مقابله با جرم و جنایات وخیم تر شده، 32 درصد بر این باورند که اوضاع همانند دوره های قبلی بوده و 18 درصد نیز بر بهبود شرایط در این زمینه تاکید کردند.  در این نظر سنجی، 83 درصد از شرکت کنندگان خواستار عضویت گرجستان در اتحادیه اروپا و 78 درصد نیز عضویت این کشور در ناتو شدند . این در حالی است که فقط 9 درصد از شرکت کنندگان این نظر سنجی با عضویت گرجستان در اتحادیه اروپا و 3 درصد با عضویت در ناتو مخالفت کردند .

نظرات