گرجستان در لیست کشورهای دارای بدترین نظام آموزشی

قفقازستان - اطلس جهانی بتازگی لیستی شامل 25 کشور جهان را منتشر کرده است که دارای بدترین نظام آموزشی هستند. یکی از این کشورها گرجستان می باشد.
معیار اطلس جهانی WorldAtlas برای تعیین کیفیت نظام آموزشی، درصد تولید ناخالص ملی است که صرف آموزش در کشورها می شود. گرجستان و سیرالئون تنها 2.7 درصد از تولید ناخالص ملی کشور را صرف آموزش میکنند.
در لیست منتشره از سوی اطلس جهانی کشورهای لبنان، عراق، امارات متحد عربی، لیبی، پاکستان و قطر نیز جای گرفته اند.نظرات