ماجرای ویزای سه ماهه گرجستان چیست؟


قفازستان - اینروزها تبلیغات زیادی در فضای مجازی منتشر می شود مبنی بر اخذ ویزای سه ماهه گرجستان. تبیلغ کنندگان ادعا میکنند برای کسانی که در گرجستان هستند و زمان کوتاهی تا پایان اجازه اقامتشان باقی مانده است، ویزای سه ماهه می گیرند. از سویی سفارت جمهوری اسلامی در تفلیس اعلام کرده است هرگونه تبلیغات با اهداف سودجویانه در شبکه‌‌‌های اجتماعی پیرامون ویزای گرجستان، فاقد وجاهت قانونی بوده و تخلف محسوب می‌‌شود. 
 موضوع از چه قرار است؟ آیا این شرکتها براستی یک سرویس دروغین را مدام تبلیغ می کنند؟ 

 مهلت ترک خاک قابل تمدید است
 شما تا پایان مدت پروانه اقامت یا ویزای خود می توانید در گرجستان بمانید اما پیش از تاریخ انقضاء باید کشور را ترک کنید . به این دوره زمانی مهلت ترک خاک گفته می شود. بعنوان مثال شما پروانه اقامت در گرجستان دارید و 10 روز دیگر تاریخ آن منقضی می شود پس شما 10 روز مهلت دارید که خاک کشور را ترک کنید. یا با ویزا (فری) 45 روز وارد گرجستان شده اید و از تاریخ ورود شما 20 روز گذشته است پس شما 25 روز مهلت دارید خاک کشور را ترک نمایید. 
 مهلت ترک حاک در شرایط خاص قابل تمدید می باشد. به موجب قوانین جاری گرجستان مهلت ترک خاص در این شرایط قابل تمدید است: 
 - در صورت بروز بیماری یا بارداری بطوریکه طبق نظر پزشکان سفر برای شما خطرناک باشد. 
 - طرح شکایت در دادگاه هنگامی که به تصمیم دولت در مورد وضعیت اقامت خود اعتراض دارید 
 - درخواست تابعیت گرجستان که در اینصورت مهلت ترک خاک بدمت 80 روز بتعویق می افتد. 
 با این توضیحات اکنون میتوانید حدس بزنید که شرکتهای تبلیغ کننده ویزا چه اقدامی برای شما انجام میدهند. 

 درخواست شهروندی راهکاری برای تمدید مهلت ترک خاک 
 راهکار جدیدی که بتازگی برای تمدید مهلت ترک خاک بین ایرانی ها در گرجستان رواج یافته است، درخواست تابعیت از دولت این کشور است. روشن است که این متقاضیان واجد شرایط برای بدست اوردن پروانه اقامت نیستند اما درخواست شهروندی کار ساده ای است و این باعث می شود که به فرد 80 روز دیگر برای ترک خاک مهلت داده شود. تمدید مهلت اقامت بصورت مهری در گذرنامه شما خواهد بود که تاریخ پایان مهلت در آن درج می شود. اگر اقدامات فوق توسط شخصی انجام شود که به امور اداری مسلط باشد حداکثر ظرف سه روز مهر تمدید در گذرنامه شما زده خواهد شد. 

 مهلت ترک خاک یا ویزا 
 در اصطلاح عامیانه به مهر تمدید مهلت، ویزا گفته میشود اما  با استناد به قانون کاربرد واژه ویزا در اینمورد نادرست می باشد. به موجب قانون مهاجرت گرجستان که منطبق با معیارهای اتحادیه اروپا است، ویزا اجازه ورود و اقامت در کشور است که از طریق سفارتخانه ها یا دفاتر دیپلماتیک کشور در خارج گرجستان صادر می شود. 

 نتیجه 
 ادعاء شرکتها مبنی بر اخذ ویزای سه ماهه هرچند به لحاظ حقوقی با اصطلاحات نادرستی بیان می شود اما مبتنی بر واقعیت می باشد و از آنجا که تبلیغات بطور معمول در قالبی ارائه میشود که برای مخاطب عام قابل فهم باشد، این عمل شرکتها تخلف نیست.

نظرات