معافیت مالیاتی برای کسب و کارهای کوچک در ارمنستان

قفقازستان - دولت ارمنستان قصد دارد کسب و کارهای کوچک را از پرداخت مالیات معاف نماید. بموجب قوانین این کشور کسب و کارهای با گردش مالی 24 میلیون درام ( حدود 50 هزار دلار) در سال کوچک محسوب می شوند.
به گزارش آرمن پرس، لایحه معافیت مالیاتی برای کسب و کارهای کوچک به پارلمان کشور ارائه شده است. در صورت تصویب این لایحه، کسب و کارهای کوچک از پرداخت کلیه مالیاتها بجز مالیات بر  دستمزد معاف می شوند. مالیات بر دستمزد به ازای هریک از کارکنان ماهانه 5 هزار درام یا حدود 10 دلار خواهد بود.
نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان از این لایحه حمایت میکند و می گوید تصویب آن موجب کاهش فقر در کشور خواهد شد.

نظرات