انتشار نقشه های جعلی گرجستان ممنوع می شود

قفقازستان - پارلمان گرجستان طرحی را در مورد انتشار نقشه های گرجستان بررسی میکند. در صورت تصویب این طرح، انتشار نقشه هایی که خدود مرزهای گرجستان  را بدرستی  معین نکند مشمول مجازات تا دو سال زندان خواهد شد.
ایراکلی سسیاشویلی رئیس کمیسیون امنیت و دفاع در پارلمان این طرح را تهیه کرده است. در طرح پیشنهادی او آمده است انتشار، فروش یا واردات نقشه هایی با حدود مرزهای غیرواقعی مشمول مجازات جریمه نقدی به مبلغ 2 هزار لاری  یا حبس به مدت  حداکثر 2 سال خواهد شد.
 روسیه دو منطقه جدایی طلب آبخازیا و اوستیای جنوبی را بعنوان کشورهای مستقل برسمیت می شناسد و از اینرو نقشه های گرجستان که در این کشور تهیه می شوند مناطق مزبور را در بر نمی گیرد.

نظرات