زبان چینی زبان خارجی دوم در مدارس گرجستان می شود

قفقازستان -  زبان چینی زبان خارجی دوم در برخی از مدارس گرجستان خواهد شد.
به گزارش اینترپرس، وزیر آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش گرجستان اعلام کرده است که از آغاز سال تحصیلی 2019 زبان چینی بعنوان زبان خارجی انتخابی از پایه پنجم در برخی از مدارس تدریس خواهد شد.
در مدارس گرجستان، گذراندن واحد  زبان انگلیسی برای دانش اموزان الزامی است. زبان خارجی دوم به انتخاب دانش اموز میتواند روسی، فرانسه، آلمانی، چینی و غیره باشد. در یکی از مدارس شهر تفلیس زبان فارسی بعنوان زبان خارجی انتخابی ارائه می شود. 

نظرات