پست‌ها

نمایش پست‌ها از April, 2019

کاروان امید به سوی اروپا

چوپان دروغگو به حبس طولانی محکوم می شود

آموزش سکس در مدارس گرجستان و واکنشهای متفاوت در جامعه