آموزش سکس در مدارس گرجستان و واکنشهای متفاوت در جامعه

قفقازستان - پارلمان گرجستان لایحه ای را بررسی میکند که با تصویب آن موضوعات جنسی در برنامه آموزشی مدارس گنجانده خواهد شد. این لایحه واکنشهای متضادی را برانگیخته است و بحث انگیز شده است. کارتولی مارشی از گروههایی است که بشدت با این لایحه مخالفت کرده است. 
سوفو کیلادزه رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان می گوید آموزش سکس تنها  با موافقت والدین انجام خواهد شد و  آخوندهای کلیسای ارتودکس میتوانند بر این امر نظارت داشته باشند.
سخنان خانم کیلادزه شاید پاسخی باشد به اعتراضات کارتولی مارشی و سایر گروههای باورمند به ایفاء نقش کلیسای ارتودکس در امور اجتماع اما واکنش های مخالفی را از سوی سایر گروهها در پی داشت.
خاتیا آخالیا مدیر یک گروه آموزشی که ویدئوهایی در مورد آموزش سکس را در فضای مجازی منتشر میکند در صفحه فیسبوک خود این پرسش را مطرح می کند که آیا کشیشها روانشناس یا پژوهشگر جنسیت هستند. 
خاتیا آخالیا صفحه فیسبوک انجمن اموزش و کار განათლებისა და შრომის ასოციაცია  را اداره میکند که ویدئوهای اموزش سکس را منتشر می نماید. خانم آخالیا بخاطر انتشار این ویدئو ها بارها از سوی گروههای فشار تهدید شده است.
لایحه آموزش سکس در گرجستان به درخواست یونیسف یا صندوق کودکان سازمان ملل تدوین می شود. یونیسف برخورداری از این اموزش را حق کودکان قلمداد میکند. 

نظرات

ارسال یک نظر